Florbal Svitavy (https://www.florbal-svitavy.cz/)

Pro členy

Informace

  • Každý člen je povinen hradit členské příspěvky vztahující se vždy na období jednoho kalendářního roku.
  • Platba členských příspěvků za období jednoho kalendářního roku je nově rozdělena do dvou plateb za konkrétní pololetí.
  • Členské příspěvky se prioritně hradí bezhotovostně na bankovní účet.
  • Pokyny a podrobnosti k platbě naleznete v Klubovém informačním systému.

Výše příspěvků

Zdravotní prohlídky

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně českého florbalu jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

 

Časté dotazy

Potřebuji lékařskou prohlídku, abych mohl hrát, co mám dělat?

Je potřeba zajít je svému praktickému lékaři se žádostí o lékařský posudek a prohlídku absolvovat.

Potřebuje lékařskou prohlídku každý hráč?

Ano. Každý hráč či hráčka nastupující v soutěžích Českého florbalu v každé věkové kategorii od přípravky po veterány musí absolvovat lékařskou prohlídku.es